Klagomålen till patientnämnderna fortsätter att öka

2018 jun 01

Nyheter

När en patient eller närstående har någon form av missnöje med vården finns det flera sätt att framföra sitt klagomål. IVO har sammanställt patientnämndernas redogörelse för 2017.