Kommunikation – fokus i IVO:s tillsyn av bostäder med särskild service

2018 jan 30

Nyheter

Vid inspektioner av bostäder med särskild service enligt 9 § 8 LSS granskar IVO under 2018 på vilket sätt de placerade barnen och ungdomarna får stöd och hjälp att kommunicera.