Kommunikation – fokus i IVO:s tillsyn av bostäder med särskild service

2018 jan 30

Nyheter

Vid inspektioner av bostäder med särskild service enligt 9 § 8 LSS granskar IVO under 2018 på vilket sätt de placerade barnen och ungdomarna får stöd och hjälp att kommunicera.

IVO kommer vid inspektionerna att granska på vilket sätt barnen och ungdomarna har tillgång till så kallad alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

 

Dessutom granskar IVO personalens kompetens i AKK och vilka kommunikationshjälpmedel som används i verksamheten – som ett led i att säkerställa barns och ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande.