En minut om de nya reglerna för SoL- och LSS-verksamheter 2019

2018 dec 04

Nyheter

Johanna Mattson, projektledare på Inspektionen för vård och omsorg, sammanfattar de förändringar som träder i kraft den 1 januari 2019.