En minut om de nya reglerna för SoL- och LSS-verksamheter 2019

2018 dec 04

Nyheter

Johanna Mattson, projektledare på Inspektionen för vård och omsorg, sammanfattar de förändringar som träder i kraft den 1 januari 2019.

Det handlar om att fler verksamhetstyper blir tillståndspliktiga, bland annat hemtjänst, och att nya krav börjar gälla för alla tillståndspliktiga verksamheter inom SoL och LSS. 

Film: Lär dig mer om de nya reglerna för SoL- och LSS-verksamheter 2019 på en minut