Marknadsanalys inför kommande upphandling

2018 feb 16

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg genomför en Marknadsanalys (RFI) under vecka nio.

Avsikten är att samla information inför kommande upphandling av IT-tjänster. Marknadsanalysen utgör enbart informationsinsamling och är inte en del av den kommande upphandlingen.

Ämne

Om IVO