Nätbaserade vårdtjänster ett nytt område för tillsyn

2018 maj 21

Nyheter

Personer som står vid ett bord och diskuterar
Personer som står vid ett bord och diskuterar

Som en del i arbetet med att öka kunskapen om nätbaserade vårdtjänster bjöd IVO in flera vårdgivare inom området för att diskutera vad som är en god nätbaserad vård.