Nätbaserade vårdtjänster ett nytt område för tillsyn

2018 maj 21

Nyheter

Personer som står vid ett bord och diskuterar
Personer som står vid ett bord och diskuterar

Som en del i arbetet med att öka kunskapen om nätbaserade vårdtjänster bjöd IVO in flera vårdgivare inom området för att diskutera vad som är en god nätbaserad vård.

Nätbaserade vårdtjänster är ett av IVO:s prioriterade riskområden för 2018-2020. Det är ett nytt område för tillsyn och ett område som snabbt växer. Den tekniska utvecklingen går fort och nya aktörer tillkommer.

 

Flera landsting och regioner ser att man kan avlasta primärvården med nätbaserade vårdtjänster och att de behövs för att kunna erbjuda en god vård. För många personer kan det ge ökad frihet, delaktighet och möjlighet att påverka sin vård. Men det finns även dilemman och risker.

Dialogmöte med vårdgivare

I en förstudie tittar IVO på hur vi kan utforma en tillsyn för att komma åt eventuella brister och bidra till en säkrare vård. Som en del i det förberedande arbetet har vi träffat de största vårdgivarna på området för att få ta del av vad de tycker är god nätbaserad vård.

 

Diskussionen med vårdgivarna handlade bland annat om innehållet i de nätbaserade vårdtjänsterna, processer för diagnostik och uppföljning, samverkan med, och informationsöverföring till, andra vårdgivare samt kompetens. Deltagarna fick även göra medskick till IVO:s kommande tillsyn.

 

- Vi hade bra diskussioner och IVO har fått värdefull information som vi kan använda när vi utformar de kommande tillsynerna, säger Gustav Rålenius, projektledare för förstudien.

 

Under förstudien kommer IVO även att hämta in patienters erfarenheter som ett underlag i vår bedömning om vårdgivaren erbjuder en god nätbaserad vård.

 

Läs mer om vilka risker IVO sett inom området nätbaserade vårdtjänster i vår riskanalys

 

Bildtext: 
Som en del i arbetet med att öka kunskapen om nätbaserade vårdtjänster bjöd IVO  in representanter från Curando, Doktor24, doktor.se, Kry, Medicoo och Min Doktor för att diskutera vad som är en god nätbaserad vård.