Nu kan du anmäla dig till IVO-dagen 2019

2018 dec 21

Nyheter

Moderator som håller mikrofon vid konferens

IVO-dagen är en mötesplats för interaktiv dialog och nätverkande inom tillsyn och tillståndsprövningsområdet. Programmet utgår från IVO:s prioriterade riskområden 2018-2020 och är skräddarsytt för dig i såväl offentlig som privat vård och omsorg.

IVO-dagen äger rum på sex platser under perioden 5 mars till 2 april. Innehållet är nationellt och gemensamt för samtliga orter.

Ta möjligheten att möta företrädare från IVO och nätverka med andra representanter från vård- och omsorgsområdet i chefsposition. Vi riktar oss vid dessa tillfällen till dig med mandat att påverka och styra verksamheten utifrån ett lednings- och utvecklingsperspektiv. Försäkra dig om en plats redan nu.

Läs mer om IVO-dagens innehåll och vilka funktioner vi har möjlighet att ta emot vid dessa dialogtillfällen