Ny analysstrategi för IVO

2018 aug 28

Nyheter

Illustration svarta silhuetter av en folkmassa

IVO:s nya analysstrategi innebär bland annat en utveckling för att på ett mer systematiskt sätt använda kunskap från högpresterande verksamheter inom riskområden, för att kunna bidra mer till lärande och utveckling av vård och omsorg.