Ny analysstrategi för IVO

2018 aug 28

Nyheter

Illustration svarta silhuetter av en folkmassa

IVO:s nya analysstrategi innebär bland annat en utveckling för att på ett mer systematiskt sätt använda kunskap från högpresterande verksamheter inom riskområden, för att kunna bidra mer till lärande och utveckling av vård och omsorg.

IVO har genom sitt uppdrag information och fakta som är unik, och som kan vara användbar för vård- och omsorgsgivare på många olika sätt. Vi vill bli bättre på att tillgängliggöra användbar information och dela med oss av våra informationstillgångar. Sedan slutet av juni har IVO en ny analysstrategi, som nu börjar implementeras i verksamheten.

 

Använda kunskap från de som lyckas bäst

En nyhet i analysstrategin är att IVO kommer att utveckla sätt att använda kunskap från högpresterande verksamheter inom riskområden i vård och omsorg på ett mer proaktivt sätt.

 

- En självklar del av vårt uppdrag är att identifiera risker och brister i verksamheter som bedriver vård och omsorg. Men i och med våra många kontakter så har vi också möjlighet att analysera framgångsfaktorer från de verksamheter som fungerar bra, trots att de finns inom ett riskområde. Nu tar vi tag i möjligheten att förfina och förmedla den kunskapen bredare, säger Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för IVO.

 

Tillgängliggöra data och statistik

En annan intention med IVO:s nya analysstrategi är att använda data på ett mer ändamålsenligt sätt.

 

- Vi vill förbättra förutsättningarna för att analysera och följa upp händelser, företeelser, verksamheter och grupper där riskerna inom vård och omsorg är som störst, säger Ingrid Rydell, analyschef på IVO. Nu intensifierar vi arbetet för att kunna använda vår data för att bli ännu mer träffsäkra i våra analyser.

 

Samverka mer med andra

Att samverka mer med patienter, brukare och närstående, forskare, myndigheter, vård- och omsorgsgivare med flera är en viktig del i strategin, precis som i utvecklingen av vår tillsyn och tillståndsprövning.

 

- Vi behöver bra kontaktytor och mer dialog med våra intressenter för att kunna sprida det vi ser till dem som rent konkret kan driva utvecklingen inom vård och omsorg, så att resultatet i slutänden blir bättre för patienter och brukare, säger Ingrid Rydell.