Nya regler för många SoL och LSS-verksamheter

2018 dec 17

Nyheter

IVO har genomfört webbinarium om de nya reglerna för verksamheter som behöver tillstånd. Nu kan du ta del av inspelningen och svar på de frågor som kom in under webbinariet.

Reglerna, som träder i kraft den 1 januari 2019, gäller både dig som har tillstånd och för dig som vill starta någonting nytt.

Ta del av av webbinariet och frågor och svar

 

1 januari och 1 mars 2019 är viktiga datum

Fyra typer av verksamheter kommer att bli tillståndspliktiga från och med den 1 januari 2019, bland annat hemtjänst enligt socialtjänstlagen och ledsagarservice enligt LSS.

 

Du som idag redan bedriver hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson behöver ansöka hos oss senast den 1 mars 2019 för att kunna fortsätta bedriva verksamheten medan vi handlägger din ansökan.

 

Från 1 januari kommer även samtliga sökande att få betala en avgift för sina ansökningar som gäller SoL och LSS-verksamheter, såväl nya ansökningar som ansökningar om att ändra i ett tillstånd. 

 

Nya krav för att få behålla ett tillstånd

För att få tillstånd och för att få behålla ett tillstånd så krävs att du har insikt, är lämplig och har ekonomiska förutsättningar att bedriva din verksamhet. Det kommer att kosta pengar att ansöka om tillstånd från 1 januari.

 

Läs mer om de nya tillståndsplikterna.