Nya tillståndsplikter från 1 januari 2019

2018 jul 13

Nyheter

Från den 1 januari 2019 behöver fler verksamheter än idag tillstånd av IVO. Den nya lagstiftningen innebär också att tillståndsansökningar kommer att bli förenade med en avgift. IVO informerar i takt med att detaljerna i regeländringarna blir beslutade.

Från den 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga än vad som är fallet idag. Det innebär att du behöver ett tillstånd från IVO för att bedriva någon av följande verksamheter:

  • Hemtjänst enligt socialtjänstlagen
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Biträde av kontaktperson enligt LSS
  • Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Den nya lagstiftningen innebär också att tillståndsansökningar kommer att avgiftsbeläggas.

När det gäller detaljerna kring regeländringarna är inte alla beslut fattade. Det är regeringen, eller den myndighet som regeringen förordnar, som fattar dessa beslut. I takt med det kommer vi att publicera mer information här på vår webbplats om till exempel hur du gör ansökan, storleken på avgifterna och specifika villkor för tillstånden. 

 

Frågor och svar om de nya tillståndsplikterna

När kan man tidigast ansöka om att bedriva enskild verksamhet med hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice?

Svar: Senast den 1 januari 2019 kommer det att finnas ansökningsblanketter och e-tjänster tillgängliga för att ansöka om tillstånd. Vi kommer att löpande fylla på med ny information om detta under hösten.


Jag bedriver någon av den verksamheter som från och med januari 2019 blir tillståndspliktig. Vad gäller för mig den 1 januari 2019?

Svar: Den som redan bedriver verksamhet, får fortsätta göra det i väntan på IVO:s beslut, förutsatt att man ansöker om tillstånd senast den 28 februari 2019. Det innebär att du får fortsätta att bedriva din verksamhet fram till dess att du fått beslut från oss.


Hur stor blir avgiften för att ansöka om tillstånd?

Svar: Avgifternas storlek är ännu inte beslutade. Så snart det är beslutat hur stor avgiften ska bli kommer IVO att informera om den.


Jag har ett uppdrag som kontaktperson. Behöver jag tillstånd?

Svar: Nej. Tillståndsplikten gäller privata företag som bedriver någon av insatserna hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet. Kommunala verksamheter behöver inte tillstånd. De ska dock, på samma sätt som idag, anmäla sin verksamhet till IVO.


Om jag vill ansöka nu, vilken blankett kan jag använda?

Svar: Vänta med att ansöka tills det finns en blankett. Detaljerna kring vad som gäller för att få tillstånd är inte klara än. Så snart alla beslut är fattade kommer vi att ge mer information.


Om jag ansöker nu, kommer jag först i turordningen?

Svar: Som huvudregel hanterar vi ansökningar i turordning. Men det är inte meningsfullt att ansöka nu, då tillståndsplikten inte gäller än och det inte finns några blanketter eller e-formulär att ansöka genom.


Vi har redan tillstånd för personlig assistans får vi automatiskt tillstånd för att driva hemtjänst?

Svar: Nej. Det tillstånd du har gäller det som står på tillståndsbeviset. För att få tillstånd att bedriva hemtjänst måste du ansöka, och beviljas, just det.