Nya tillståndsplikter från 1 januari 2019

2018 jul 13

Nyheter

Från den 1 januari 2019 behöver fler verksamheter än idag tillstånd av IVO. Den nya lagstiftningen innebär också att tillståndsansökningar kommer att bli förenade med en avgift. IVO informerar i takt med att detaljerna i regeländringarna blir beslutade.