Nya tillståndsplikter och organisatoriska mellanrum i fokus på Socialchefsdagarna

2018 okt 11

Nyheter

Deltagare på Socialchefsdagarna 2018

IVO deltog vid årets Socialchefsdagar med seminarium och monter. Många av frågorna till IVO handlade om de nya tillståndsplikterna. IVO:s seminarium med organisationsforskaren Mats Tyrstrup var fullsatt och mycket uppskattat av deltagarna.

Årets Socialchefsdagar arrangerades i Jönköping på Elmia-mässan. Det övergripande temat var ”Att leda i framtidens välfärd”.

 

IVO:s seminarium hade rubriken "Brister i övergångarna mellan vård och omsorg" och var fullsatt till sista plats. Organisationsforskaren Mats Tyrstrup vid Handelshögskolan i Stockholm har i sitt arbete utvecklat begreppet "organisatoriska mellanrum" för att beskriva de glapp som kan uppstå där ett ansvarsområde tar slut och ett annat tar vid. I de mellanrummen kan exempelvis personer i behov av vård och omsorg hamna.

 

Organisatoriska mellanrum kan ge kraft för utveckling

Mats Tyrstrup beskrev under seminariet hur våra traditionella sätt att organisera oss i hierarkiska linjeorganisationer har skapat dessa mellanrum. Men han visade också på kraften i att använda mellanrummen för utveckling och innovation genom ett medvetet ledarskap och metoder för gränsöverskridande samarbeten.

 

Vid seminariet medverkade även Gunilla Hult Backlund, IVO:s generaldirektör och Karl Gudmundsson, socialchef i Jönköpings kommun.

 

Vi passade på att ställa några frågor till Mats Tyrstrup i samband med seminariet.

 

 

Många frågor om nya tillståndsplikter

Huvuddelen av de frågor som IVO fick av besökare i montern handlade om de nya tillståndsplikter som införs 1 januari 2019. Framför allt handlade det om hemtjänsten och de nya reglerna kring den.

 

 

Ta del av reflektioner från ett par IVO-medarbetare som fanns på plats under dagarna. I filmen medverkar Johanna Matsson, utredare på avdelningen för tillståndsprövning samt Anna Hagelbäck, inspektör på avdelning Öst.

 

Välfärdsteknik aktuellt för många

Välfärdsteknik är ett annat område som är högaktuellt för många kommuner och det var också ett av samtalsämnena i montern. IVO genomför just nu en förstudie inför en nationell tillsyn på området.