Ökade tillståndskrav och tillsyn inom socialtjänstområdet

2018 jun 12

Nyheter

Den 7 juni fattade riksdagen beslut om att utöka tillståndskraven och tillsynen på socialtjänstområdet, i enlighet med propositionen ” Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden”.

Regeländringarna träder i kraft den 1 januari 2019 och innebär bland annat att hemtjänstverksamheter blir tillståndspliktiga och att IVO kan bedriva tillsyn med fokus på ägare och ledning i verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen, exempelvis HVB.

 

- IVO anser att ägar- och ledningsprövning är ett effektivt sätt att främja seriösa verksamheter, och motverka oseriösa aktörer på omsorgsmarknaden. Genom dessa regeländringar förtydligas IVO:s uppdrag att lämplighetspröva aktörer inom socialtjänstområdet, säger Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på IVO.

 

Den nya lagstiftningen innebär också att tillståndsansökningar kommer att avgiftsbeläggas.

 

Propositionen och beslutet i sin helhet samt mer information om den kommande lagändringen återfinns genom denna länk.