Ökade tillståndskrav och tillsyn inom socialtjänstområdet

2018 jun 12

Nyheter

Den 7 juni fattade riksdagen beslut om att utöka tillståndskraven och tillsynen på socialtjänstområdet, i enlighet med propositionen ” Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden”.