Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg

2018 jun 28

Nyheter

Man med funktionsnedsättning vid dator med hjälpmedel.

För de personer som har behov av bostad med särskild service har brister i boendemiljö och omsorg stor inverkan på den enskildes livskvalitet. IVO genomför just nu en förstudie för att utforma en nationell tillsyn inom området.