Prioriterade riskområden inom vård och omsorg

2018 apr 19

Nyheter

Ingrid Rydell, chef för analysenheten på Inspektionen för vård och omsorg.

IVO har prioriterat sex riskområden inom vård och omsorg som vi kommer att arbeta särskilt med under 2018-2020.