Resultat från tillsynsprojektet ”Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande”

2018 sep 12

Nyheter

IVO genomförde under 2017 en nationell tillsyn inom hälso- och sjukvården. Fokus har legat på den samverkan som behövs inom hälso- och sjukvården för att en multisjuk äldre, som bor i ordinärt boende, ska få god och säker vård av hög kvalitet.

Projektet hade samverkan och det systematiska patientsäkerhetsarbetet i fokus. Genom dialogmöten träffades verksamheter tillsammans med IVO för att diskutera samverkan och systematiskt patientsäkerhetsarbete för patientgruppen multisjuka äldre som vårdas i ordinärt boende. Granskningen eftersträvande att vara lärande och att främja samverkan. 

 

Film om resultatet av tillsynen

Resultaten från projektet publicerades i maj 2018 i en rapport på ivo.se kallad ”Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande”. Rapporten finns att ladda ned i sin helhet för läsning.

 

Länk till rapportsidan

 

För att på ett enkelt sätt ta del av resultatet från tillsynsprojektet har vi spelat in en intervju med projektledaren Michael Dahlberg Grundberg. Filmen är ca 20 minuter och ger dig en överblick av projektet och resultatet. Du kan även med hjälp av innehållsförteckningen nedanför filmen se vilka områden som tas upp. Filmen finns även textad på svenska.

 

 

Filmens innehåll

00:00 Introduktion
00:28 – Målgrupp
01:05 – Varför granska samverkan?
01:53 –Verksamheter och form på tillsyn
03:34 – Syftet med tillsynen
04:21 – Egenkontroll

 

Resultat:

05:48 - Fungerande samverkan
06:15 - Regelbundna samverkansträffar
06:44 - Avvikelse- och klagomålshantering i samverkan
07: 17 - Riskidentifiering i samverkan
08:33 - Förbättring: Informationsöverföring
11:11 – Förbättring: Vårdövergångar

 

Egenkontroll i verksamheterna:

13:07 – Hur har egenkontrollen sett ut i verksamheterna?
14:57 - Varför brister egenkontrollen?
15:46 – Övrigt om egenkontrollen
16:57 - Uppföljning och utvärdering i patientsäkerhetsarbetet