Resultat från tillsynsprojektet ”Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande”

2018 sep 12

Nyheter

IVO genomförde under 2017 en nationell tillsyn inom hälso- och sjukvården. Fokus har legat på den samverkan som behövs inom hälso- och sjukvården för att en multisjuk äldre, som bor i ordinärt boende, ska få god och säker vård av hög kvalitet.