Risk att brist på vårdplatser och personal styr – istället för patientens behov

2018 jul 02

Nyheter

Patient ligger i säng med ett band runt handleden.

Brist på vårdplatser och personal är ett omfattande problem inom vård och omsorg. Det leder till en ökad risk för vårdskador. Just nu genomför IVO en förstudie för att utforma en tillsyn inom området.