Samtal om framtidens tillsyn och tillståndsprövning på dialogforum

2018 okt 18

Nyheter

Människor i grupp som tittar ut genom stort fönster.

Den 1 oktober samlades representanter för organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare vid IVO:s årliga dialogforum. På agendan stod bland annat samtal om framtidens tillsyn och de nya tillståndsplikterna som införs från årsskiftet.