Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande har förbättringsområden

2018 maj 02

Nyheter

Person som håller en äldre person i rullstol i handen

Det finns många goda exempel på samverkan för multisjuka äldre. Men utveckling behövs av bland annat egenkontroll, uppföljning och informationsöverföring.