Stärkt patient- och brukarmedverkan i IVO:s verksamhet

2018 jun 08

Nyheter

Ett äldre par på äldreboende.

Resultatet för den enskilde personen är ett kvitto på om vården och omsorgen är säker och av hög kvalitet. Därför arbetar IVO för att utveckla vår verksamhet så att patienters och brukares erfarenheter och kunskap i allt större utsträckning tas tillvara.

Ämne

Om IVO