Ta del av webbinariet Tydliga mål kan ge bättre strokevård

2018 mar 20

Nyheter

Man med glasögon håller vänster hand framför vänster öga.

IVO arrangerade den 15 mars ett webbinarium om den politiska styrningen och hur den påverkar patientsäkerheten och den strokevård som patienter får.

Webbinariet baserade sig på resultatet av den tillsyn av strokevårdskedjan i två län som IVO genomförde 2017. Tillsynen talar starkt för att styrningen från politisk nivå är en del av förklaringen till skillnader i strokevårdens kvalitet. Tillsynen ger också stöd för att tydliga mål som regelbundet följs upp är en framgångsfaktor.

På webbinariet diskuterade vi tillsammans med ett antal aktörer hur den politiska styrningen påverkar patientsäkerheten och den strokevård som patienter får. Vi belyste frågan ur ett patientperspektiv, verksamhetsperspektiv och ledningsperspektiv.

Webbinariet spelades in och finns tillgängligt på ivo.se tillsammans med presentationsmaterial och svar på frågor som ställdes via chatten under sändningen.

Ta del av webbinariet och tillhörande material