Tillitsdelegationen har överlämnat sitt huvudbetänkande till regeringen

2018 jun 13

Nyheter

Tillitsdelegationen överlämnade torsdag 14 juni sitt huvudbetänkande samt delbetänkande om tillsyn till statsrådet Ardalan Shekarabi. IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund har varit en av tre delegater.

Sedan 2016 har delegationen arbetat fram förslag för hur formerna för den statliga styrningen kan utvecklas genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. 

 

Tillitsdelegationens huvudbetänkande har titeln ”Med tillit växer handlingsutrymmet. Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn”. Delegationen överlämnar även delbetänkandet ”En lärande tillsyn. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg”, samt en forskningsantologi som redogör för resultat och analys av de försöksverksamheter som genomförts inom ramen för tillitsdelegationens uppdrag.