Tillitsdelegationens betänkande: Ett viktigt underlag för att utveckla tillsynen

2018 jun 14

Nyheter

Gunilla Hult Backlund

Målet att tillsynen ska bidra till lärande och utveckling är i linje med det utvecklingsarbete som pågår inom IVO, men som behöver intensifieras. IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund har varit en av tre delegater.