Tillsyn av digitala vårdtjänster

2018 aug 30

Nyheter

Kvinna och liten pojke använder en surfplatta.

IVO har gjort en tillsyn av Digital Medical Supply Sweden AB som tillhandahåller digitala vårdtjänster via appen KRY. I beslutet konstaterar IVO att vårdgivaren har rutiner och arbetssätt som ger förutsättningar för att kunna bedriva en patientsäker vård.