Tillsyn med systemansats - exempel från en kommun i norra Sverige

2018 nov 20

Nyheter

Illustration silhuetter föreställande kommuninnevånare

Tillsyn med systemansats kan ge en helhetsbild av ett område – från de konkreta insatser som görs för varje enskild person till styrning och ledning av en organisation. Ta del av ett aktuellt exempel hämtat från en kommun i norra Sverige.