Tydligt patient- och brukarperspektiv i IVO:s nationella tillsynsinsatser

2019 jan 15

Nyheter

Ung kvinna som också syns som en spegelbild i fönster

2019-2020 fortsätter IVO arbetet inom våra prioriterade riskområden med sju nationella tillsynsinsatser som utgår från risker för patienter och brukare.