Uppdaterad e-tjänst för ej verkställda beslut lanserad

2018 jul 03

Nyheter

Under en tid har e-tjänsten för ej verkställda beslut varit stängd på grund av vissa förändringar i systemet. För dem som rapporterar i e-tjänsten innebär dessa förändringar ingen större skillnad.

E-tjänsten ser nu lite annorlunda ut i, men i grunden är den densamma. Den största skillnaden är att det numera endast finns en länk för att logga in i e-tjänsten. Tidigare fanns det två olika länkar – en för nyrapportering och en för återrapportering av ej verkställda beslut. 

 

Instruktionsfilmer beskriver hur rapportörer fyller i uppgifter

På IVO:s webbplats finns tre instruktionsfilmer för hur rapporteringar görs i den nya versionen av e-tjänsten. Två av instruktionsfilmerna rör inrapportering respektive återrapportering av ej verkställda beslut. Det finns även en instruktionsfilm för hur kommunens huvudrapportör anmäler en ny rapportör, avanmäler en inaktuell rapportör eller ändrar rapportörsuppgifter, exempelvis e-post eller telefonnummer. 

 

Ta del av instruktionsfilmerna.

Mer information om ej verkställda beslut.