Uppdaterad e-tjänst för ej verkställda beslut lanserad

2018 jul 03

Nyheter

Under en tid har e-tjänsten för ej verkställda beslut varit stängd på grund av vissa förändringar i systemet. För dem som rapporterar i e-tjänsten innebär dessa förändringar ingen större skillnad.