Vad har IVO sett 2017? Utmaningar med kompetensförsörjning och att få vård- och omsorgskedjan att hålla samman

2018 feb 28

Nyheter

Kollage av tre bilder, en äldre kvinna sitter vid dator och en ung kvinna står bakom och de tittar på varandra, en man undersöks av manlig vårdpersonal, pojke sitter i en soffa mittemot en kvinna som antecknar.

Resultatet för patienter och brukare är kvittot på hur vården och omsorgen fungerar. När IVO summerar 2017 ser vi många goda exempel på insatser för att vården och omsorgen ska vara god och säker.