Välbesökt när IVO medverkade på Patientsäkerhetskonferensen

2018 okt 08

Nyheter

IVO medverkade på Patientsäkerhetskonferensen den 19-20 september i Stockholm. Deltagarna träffade representanter från IVO i montern och i samband med våra två seminarier. Ta del av de medverkandes reflektioner från dagarna.