Välbesökt när IVO medverkade på Patientsäkerhetskonferensen

2018 okt 08

Nyheter

IVO medverkade på Patientsäkerhetskonferensen den 19-20 september i Stockholm. Deltagarna träffade representanter från IVO i montern och i samband med våra två seminarier. Ta del av de medverkandes reflektioner från dagarna.

En träffsäker tillsyn

IVO genomförde ett fullsatt seminarium med 500 deltagare under rubriken ”En träffsäker tillsyn som bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling”. Hör generaldirektör Gunilla Hult Backlund och analyschef Ingrid Rydell reflektera över vad IVO behöver göra för att tillsynen ska mer träffsäker och göra ännu större nytta. 


Klagomål – vem gör vad och hur går det?

I ett seminarium om den nya lagstiftningen kring klagomål inom hälso- och sjukvården diskuterade IVO hur den nya lagstiftningen fungerar och vilka de nya rollerna är  för vårdgivare, patientnämnd och IVO. Vid seminariet medverkade chefläkare Inger Nordin Olsson (Region Örebro län), Steinunn Ásgeirsdóttir (Patientnämnden Stockholm) samt Eva-Lena Petersson (IVO) utifrån sina respektive perspektiv. 


Välbesökt monter 

I IVO :s monter, kunde deltagarna träffa inspektörer och utredare från myndigheten under konferensens båda  dagar för att ställa frågor och följa upp seminarier. Montern var välbesökt och deltagarna kunde även träffa företrädare från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket inom samma område.

Presentation som visades i IVO:s monter

Förstudie om klagomålshanteringen

Agneta Calleberg, jurist på Socialstyrelsen, berättade om de viktigaste slutsatserna i förstudien om klagomålshantering i hälso- och sjukvården. 

Ta del av Socialstyrelsens förstudie i sin helhet


Arrangör och medskapare

Patientsäkerhetskonferensen är en nationell samlingsplats för personer som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom landsting- och kommunal vård, privat och idéburen vård, myndigheter, akademi och näringsliv. 

Konferensen arrangeras av Sveriges kommuner och landsting med olika organisationer som medskapare, bland annat IVO och andra myndigheter, professionsorganisationer, fackförbund och branschorganisationer inom hälso-och sjukvård.

Ta del av dokumentationen från Patientsäkerhetskonferensen