Välfärdsteknik väcker nya frågor

2018 maj 31

Nyheter

Närbild på informationsskylt om mobil trygghetslarm

Välfärdsteknik kan skapa möjligheter för en säkrare och bättre omvårdnad, men det finns även risker med tekniken. I en förstudie av området välfärdsteknik ringar IVO in möjliga risker för granskning i en kommande nationell tillsyn.