Välfärdsteknik väcker nya frågor

2018 maj 31

Nyheter

Välfärdsteknik kan skapa möjligheter för en säkrare och bättre omvårdnad, men det finns även risker med tekniken. I en förstudie av området välfärdsteknik ringar IVO in möjliga risker för granskning i en kommande nationell tillsyn.