Vårdens innehåll – temat för IVO:s tillsyn av HVB och stödboenden under 2018

2018 jan 30

Nyheter

I årets tillsyn av HVB och stödboenden ska IVO granska innehållet i den vård som placerade barn och ungdomar får i dessa verksamheter.