Ta del av webbinariet patientsäkerhet och kvalitet inom tandvården

2018 jun 08

Nyheter

Manlig patient blir undersökt av tandläkare.

Den 4 juni sände IVO ett webbinarium där vi presenterade vad vi har sett i den nationella tillsyn av tandvården som vi genomförde 2017.

Webbinariet tog sin utgångspunkt i rapporten Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare, som IVO publicerade i februari.

 

I webbinariet presenterade Lars Svärd, tillsynstandläkare på IVO, vad i har sett i den nationella tillsyen. 

IVO konstaterar att de små vårdgivare inom tandvården som vi granskats saknar kunskap om sitt ansvar som vårdgivare. Många saknar ett systematiskt arbete med patientsäkerhet och kvalitet. Hos flera finns även betydande brister i vården av patienterna. 

Webbinariet spelades in och finns tillgängligt på ivo.se tillsammans med presentationsmaterialet.

 

Ta del av webbinariet och tillhörande material.