Allvarliga brister vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala

2020 apr 20

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och identifierat allvarliga brister i verksamheten, som kan medföra att patienter inte alltid får en god och säker vård.