Barn riskerar fara illa när arbetet med våld i nära relationer brister

2020 jan 07

Nyheter

En vuxen och ett barn sitter på en bänk med ryggen mot kameran

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat 13 kommuners arbete med våldsutsatta samt sju regioners arbete med barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld i nära relation.