Behov av vårdplatser med anledning av covid-19

2020 mar 23

Nyheter

IVO har fått frågor om korttidsplatser vid äldreboenden kan användas utanför befintliga tillstånd, för färdigbehandlade patienter, i syfte att avhjälpa akut brist på vårdplatser inom hälso- och sjukvården.