Så påverkar coronaviruset IVO:s inspektioner

2020 mar 16

Nyheter

IVO följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör löpande bedömningar kring hur vår tillsyn och tillståndsprövning bedrivs bäst i ett pressat läge. Här finns aktuell information om IVO:s inspektioner.