Detta gäller för besöksförbud inom vård och omsorg

2020 dec 18

Nyheter

En huvudman som tillhandahåller vård eller omsorg saknar befogenhet att ensidigt besluta om besöksförbud. Utgångspunkten är att all vård och omsorg bygger på frivillighet.