Falska inspektörer

2020 feb 21

Nyheter

IVO har fått information om att det förekommit att personer besöker brukare i deras hem och uppger sig komma från IVO. Den inträffade händelsen har skett i Gävle. Kommunen, berörd verksamhet och bostadsföretag är informerade.