Falska inspektörer

2020 feb 21

Nyheter

IVO har fått information om att det förekommit att personer besöker brukare i deras hem och uppger sig komma från IVO. Den inträffade händelsen har skett i Gävle. Kommunen, berörd verksamhet och bostadsföretag är informerade.

IVO besöker inte privatpersoner i deras hem. Om IVO, i sin tillsyn, vill komma i kontakt med enskilda, så är alltid berörd verksamhet samt berörd brukare informerad. Brukaren ska i förväg också ge sitt samtycke till IVO. 

Vi uppmanar därför att inte släppa in någon som uppger sig komma från myndigheten. Anmäl eventuella händelser till polis och informera IVO.