Förstudie om tillgänglighet för patienter i försäkringsfinansierad och skattefinansierad vård

2020 feb 13

Nyheter

IVO har inlett en förstudie för att undersöka myndighetens förutsättningar att granska privata vårdgivares prioritering mellan patienter.