Hantering av misstänkt smitta av covid-19 inom psykiatrisk slutenvård

2020 jun 10

Nyheter

Det kan vara svårt att hantera smitta av covid-19 inom psykiatrisk slutenvård. Vid misstänkt smitta kan isolering enligt smittskyddslagen vara aktuell efter beslut av smittskyddsläkare.