Hög förmåga hos socialtjänsten att ställa om under pågående pandemi

2020 jul 16

Nyheter

Pojke i fönster
Johnér Bildbyrå

Socialtjänsten har mobiliserat resurser och utvecklat arbetssätt för att barn och unga, som riskerar att fara illa, ska få det stöd de har rätt till under pågående pandemi.