Hög förmåga hos socialtjänsten att ställa om under pågående pandemi

2020 jul 16

Nyheter

Pojke i fönster
Foto: Johnér

Socialtjänsten har mobiliserat resurser och utvecklat arbetssätt för att barn och unga, som riskerar att fara illa, ska få det stöd de har rätt till under pågående pandemi.