IVO återkallar tillstånd för vårdboende

2020 feb 12

Nyheter

IVO återkallar tillståndet för vårdboendet Rosenhill. IVO bedömer att det föreligger allvarliga missförhållanden inom flera områden, som i kombination med varandra har direkt betydelse för brukarnas möjligheter att få de insatser de har rätt till.