IVO föreslår lagändringar för att förhindra oseriösa assistansanordnare

2020 okt 26

Nyheter

Ett förbättrat informationsutbyte med andra myndigheter och utvecklade egna utredningsmetoder. Det är IVO:s förslag för att ytterligare förhindra oseriösa anordnare av personlig assistans.