IVO föreslår skärpta krav på att få in rätt information till omsorgsregistret

2020 dec 01

Nyheter

Privata aktörer och kommuner behöver fullgöra sin skyldighet att anmäla korrekt information till IVO:s register. Det är en förutsättning för att IVO ska kunna använda sina data för riskbaserad tillståndsprövning och tillsyn.