IVO granskar äldreboenden med anledning av smittspridning

2020 apr 08

Nyheter

IVO har inlett tillsyn med anledning av den smittspridning av Covid-19 som förekommer på äldreboenden i Stockholmsregionen och Region Sörmland. Syftet är att ta reda på vilka åtgärder som verksamheterna vidtar för att förhindra och minska smittspridning.