Brister i handläggningen av ekonomiskt bistånd i Kungsbacka

2020 jan 23

Nyheter

Nämnden för gymnasium och arbetsmarknad i Kungsbacka har valt att göra biståndsbedömningar med bland annat ett mer automatiserat handläggningssystem. IVO konstaterar nu en rad brister i handläggningsförfarandet.