IVO:s svar på fråga om egentillverkade visir och skyddsutrustning

2020 mar 25

Nyheter

IVO har fått frågor om hantering av egentillverkning av engångsvisir i samband med nationell brist på skyddsutrustning för vårdpersonal.