Långsam utveckling av digitala arbetssätt i äldreomsorgen

2020 apr 06

Nyheter

IVO har granskat hur välfärdsteknik används i sex hemtjänstenheter och sju äldreboenden. Granskningen visar att införandet av välfärdsteknik går långsamt.