Män tycks vara mer nöjda med hur vården och omsorgen samordnas

2020 feb 05

Nyheter

Bilden visar en äldre, gråhårig man med en medicinkopp och en vårdpersonal
Johnér Bildbyrå

När vi frågar personer med komplexa vård- och omsorgsbehov, tycks män vara mer nöjda med samordningen än vad kvinnor är. Män tycks också i högre grad än kvinnor uppleva att personalen har en helhetssyn på deras behov.