Män tycks vara mer nöjda med hur vården och omsorgen samordnas

2020 feb 05

Nyheter

En äldre, gråhårig man med en medicinkopp och en vårdpersonal.

När vi frågar personer med komplexa vård- och omsorgsbehov, tycks män vara mer nöjda med samordningen än vad kvinnor är. Män tycks också i högre grad än kvinnor uppleva att personalen har en helhetssyn på deras behov.