Omfattande brister i kommunernas handläggning av ärenden som rör barn och unga

2020 feb 21

Nyheter

Tre ungdomar med ryggsäckar gåendes bortåt

I regeringsuppdraget att göra en fördjupad analys av tillsynsbeslut som rör den sociala barn- och ungdomsvården har IVO funnit omfattande brister, som innebär risk för att barn som far illa inte får det stöd och hjälp de har rätt till.