Personal behöver inte vara fastspänd vid hjärt- och lungräddning under ambulanstransport

2020 feb 19

Nyheter

Ambulans som står parkerad

Vårdgivare som bedriver ambulanstransport måste se till att vården drivs patientsäkert och att personal kan arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.